Ads Top

Ớt ngắn ngày Jalapeno ( Capsicum Annuum,CAP00080 Jalapeno Early).


Ớt ngắn ngày Jalapeno

Capsicum Annuum,CAP00080 , 72 ngày.
Jalapeno Early
Tương tự giống ớt Jalapeno nhưng ngắn ngày và mạnh mẽ hơn.Quả cay nhất khi đễ chín.

Cây xuất xứ Mexico.Tưới nước vừa cho cây.

Soil Temperature: 75-85°F
Planting Depth: 1/4"
Germination: 6-15 Days
Height At Maturity: 24"
Days To Maturity: 72 Days
Sun/Shade: Full Sun
Spacing After Thinning: 12"
Approx Seeds per Ounce: 4,888 Seeds
Ớt ngắn ngày Jalapeno
Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.