Ads Top

Nhân sâm


Kết quả hình ảnh


Panax ginseng là một loài thực vật có hoa trong Họ Cuồng cuồng. Chi Sâm
Tên khoa học: Panax ginseng


Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.