Ads Top

Cây bắt mồi Bình tử thảo tía


Sarracenia

Sarracenia (/ˌsærəˈsiːniə/ or /ˌsærəˈsɛniə/) chi Bình tử thảo , họ Họ Nắp ấm châu Mỹ chứa khoảng  8 tới 11 loài cây bắt mồi mọc tự nhiên ở Bắc Mỹ.


Cây bắt mồi Bình tử thảo tía

Purple Pitcher , Sarracenia Purpurea ,SAR00040

Bình tử thảo tía

Purple Pitcher
Sarracenia Purpurea ,SAR00040
Thuộc họ cây nắp ấm châu Mỹ ,chịu khí hậu lạnh .
** Lưu ý :Các cây bắt mồi nói chung rất khó trồng bằng hạt , quí khách hàng cần tham khảo và chuẩn bị kỹ khi trồng câu bắt mồi.
FlowersKhông có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.