Ads Top

Cải xoong True Watercress,Nasturtium officinale,NAS00048


Cải xoong
True Watercress,Nasturtium officinale,NAS00048

Cải xoong
Watercress
Nasturtium officinale,NAS00048

Giống cải xoong thủy sinh lá bầu dục có tốc độ tăng trưởng cao. Lá hình bầu dục của nó có một hương vị cay cho một thành phần món salad tuyệt vời.
Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.