Ads Top

Hoa Oải hương nước Anh ( Lavender English )Hoa Oải hương nước Anh
Fragrant flowers, aromatic leaves.Lavender English

 Lavandula angustifolia
Lavandula angustifolia,LAV00078

Giống hoa oải hương có tên tiếng Anh là English lavender ( mặc dù không phải cây bản địa của nước Anh ) ,còn có tên common lavender, true lavender,narrow-leaved lavender.Đây là giống hoa Oải hương thông dụng.

Cây lâu năm, hoa và lá đều thơm, có thể cao tới 1-2m.Hoa khô có thể xua muỗi và côn trùng nhỏ , thường được dùng bỏ vào các túi thơm.
Hoa oải thơm được trồng chủ yếu cho mục đích trang trí.
Cây cần nhiều ánh sáng , nẩy mầm sau 12-21 ngày ở nhiệt độ ~21 C.Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.