Ads Top

Hồi hương - Anise Herb Seeds (Pimpinella anisum)Người ta dùng tiểu hồi trong một số rượu nổi tiếng như absinthe Chartreuse và pastis (Pháp), ouzo (Hy Lạp),sambucca (Ý), Xtabentún (Mễ) hay rukt (Thổ nhĩ kỳ). Tiểu hồi cũng được dùng trong một số kẹo bánh bên Âu Châu.
Mã : PIM00142

Khoa học: Pimpinella anisum

Tiếng Anh : Anise

Trưởng thành: 80 ngày

Giep trồng : gieo trực tiếp trên đất , cây thích hợp ánh sáng nhiều và khí hậu lạnh.

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.