Ads Top

Hoa mắt xanh Five-Spot ( Nemophila maculata,NEM00148)
Tên tiếng Anh: baby blue eyes and fivespot
Tiếng Việt: Mắt biếc
Họ : Mồ hôi ( Boraginaceae )
Mã: NEM00148
Nhập khẩu : US

Hoa cỏ hằng năm , nở vào mùa xuân . Hoa trắng 5 cánh điểm những vết xanh ở đầu rất đẹp.
Gieo trồng : Cây sinh trưởng tốt ở nơi nắng nhiều và râm , nhiệt độ ~ 15-21 C .Thích hợp nhiều loại đất , tuy nhiên cần thoát nước tốt . Tưới nước thường xuyên cho tới khi hạt nẩy mầm.

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.