Ads Top

Nguyệt kiến thảo ( Prairie Sundrops ),Oenothera pilosellaHoa anh thảo chiều


Hoa : Nguyệt kiến thảoHọ : Anh thảo chiềuTiếng Anh : Prairie SundropsDanh pháp : Oenothera pilosellaHạt / 28gr : 266,000USDA Zones 3-8Khoảng cách trồng: 18-24"Ánh sáng: Đầy đủ, Bán phầnẨm: Hơi ẩm , VừaCao : 2 feet Màu hoa: VàngMùa hoa: T5,T6Nguyệt kiến thảo ( Prairie Sundrops ),Oenothera pilosella

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.