Ads Top

Cúc Trắng Health Aster ( Heath Aster,AST00174)
Cúc Trắng Health Aster


Cúc Trắng Health Aster

Sinh trưởng tốt đất vừa-khô.Có khả năng tự mọc lại tốt.Hoa thỉnh thoảng có cánh màu xanh nhạt hoặc hồng, nhụy vàng.Ra hoa vào cuối hè.
Mã: AST00174
Họ: Cúc
Khoa học:Symphyotrichum ericoides
Tiếng Anh :Heath Aste
Trung bình 200000 hạt /28gr


Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.