Ads Top

Cherry đất ( Physalis pruinosa,PHY00169)Cherry đấtMã : PHY00169
Tiếng Anh:Aunt Molly’s Ground Cherry
Họ :Cà
Số hạt trung bình :1,300-1,400 hạt/g
Thu hoặch: 72 ngày

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.