Ads Top

Dưa vàng Freckles Crenshaw (Cucumis melo,CUC00160

Dưa vàng Freckles Crenshaw


Mã: CUC00160
Danh pháp: Cucumis melo
Tiếng Anh: Sweet Freckles Crenshaw Melon
Xuất xứ: USA
Tiếng Việt : Dưa vàng Freckles Crenshaw
Thu hoặch: 89 ngày.

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.