Ads Top

Kinh Giới Tây giống Ngọt ,Origanum majoran,ORI00137
Tên khoa học: Origanum majorana
Tên tiếng Anh: Sweet Majoram
Số hạt : 400000 hạt/ 100 gr
Sweet Majoram Còn gọi là cây kinh giới Tây, trưởng thành 80-95 ngày.Cây mọc hằng năm với lá tròn xanh xám và có mùi thơm ngọt . Là cây gia vị thơm ngon dùng trong ầm thực.

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.