Ads Top

Giống carrot Atlas ( Carrot Seed Atlas ) ,Daucus carota var. sativus,DAU00123



Giống carrot Atlas củ tròn nhỏ xinh thích hợp cho đất nông , rất dễ dàng trồng trong chậu tại nhà.Ăn ngon.

Mã giống : DAU00123
Trung bình 90,000 hạt /100 gr.
Tên khoa  học : Daucus carota var. sativus
Trưởng thành : 75 ngày


Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.