Ads Top

Bí xanh Jarrahdale ( Pumpkin Jarrahdale ) Cucurbita maxima CUC00110


Cucurbita maxima CUC00110

100 ngày , giống bí màu xanh xám cho quả từ 3-5 kg.Phổ biến ở Australia.

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.